Search Archive:
Prize winners,.JANUARY 25, 2013 - Boxing :.Japan's Boxer of the Year Award 2012 at Tokyo Dome Hotel in Tokyo, Japan. (Photo by Hiroaki Yamaguchi/AFLO)(Top row  - L to R)Akira Yaegashi ()Naoya Inoue Tsunami Tenkai ()Naoko Yamaguchi ()Kohei Kono Takashi Uchiyama Kazuto Ioka () ()Yota Sato Toshiyuki Igarashi Shinsuke Yamanaka  KOMomo Koseki ()(Bottom row  - L to R)Sho Nakazawa Tomoko Kugimiya Madoka Wada Yasuhiro Suzuki Ryota Murata Satoshi Shimizu Katsuaki Susa Daisuke Narimatsu Kasumi Saeki

Details

Boxing 2012
Prize winners,.JANUARY 25, 2013 - Boxing :.Japan's Boxer of the Year Award 2012 at Tokyo Dome Hotel in Tokyo, Japan. (Photo by Hiroaki Yamaguchi/AFLO)(Top row - L to R)Akira Yaegashi ()Naoya Inoue Tsunami Tenkai ()Naoko Yamaguchi ()Kohei Kono Takashi Uchiyama Kazuto Ioka () ()Yota Sato Toshiyuki Igarashi Shinsuke Yamanaka KOMomo Koseki ()(Bottom row - L to R)Sho Nakazawa Tomoko Kugimiya Madoka Wada Yasuhiro Suzuki Ryota Murata Satoshi Shimizu Katsuaki Susa Daisuke Narimatsu Kasumi Saeki

Filename: aflo_xpta000587.jpg
Photographer: (C)2009 {HIROAKI YAMAGUCHI}, all rights reserved
Source: AFLO
Date 25 Jan 2013
Location: Tokyo Japan
Credit: Hiroaki Yamaguchi/AFLO
Copyright: (C)2009 {HIROAKI YAMAGUCHI}, all rights reserved
Model Release: No
Property Release: No
Restrictions: NO THIRD PARTY SALES.
Direct Link:
Keywords:
Boxing 2012
Japan Amateur Boxing Federation
box
boxer
fight
fighter
Boxer of the Year Award
Tokyo
Japan